De ce este necesara?

Analiza de risc la securitatea fizica a devenit obligatorie pentru toate societatile comerciale, institutii, sau alte forme de organizare, indiferent de natura capitalului social, conform H.G.301/2012, actualizata prin H.G.1002/23.12.2015.

Ce reprezinta?

Analiza de risc la securitatea fizica este activitatea desfasurata pentru a identifica amenintarile si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanelor ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, in scopul determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate si in baza careia se stabilesc masurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.

Ce contine?

Documentatia pentru serviciul “Evaluare risc securitate fizica” cuprinde:

  • raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;
  • grila de evaluare, specifica obiectului de activitate;
  • documentele suport.

Cand se efectueaza?

Analiza de risc se efectueaza inaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieste in una dintre urmatoarele situatii:

  • cel putin o data la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi, care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
  • in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva;
  • in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii. Instructiunea nr. 9 a MAI/2013, art.4, alin.(4).
Call Now Button
open

NOU: Acum si cu plata in rate!